Problem z MCD 3000

W tabelkach są parametry sąsiadujących ze sobą w jednej szafie rozdzielczej napędów. MCD 3055 (Wz 12 ) który często generował błąd o kodzie 8, a w którym została zainstalowana karta z blokadą tego błędu, teraz dla odmiany często występuje na nim błąd 5. Obok tabelka przedstawia ustawienia parametrów MCD 3075 (W 12A) który jest zabudowany w tej samej szafie co poprzedni, a który nie generuje błędów. Obydwa mają takie same kable do silników (50 mm2 żyły sektorowe), prowadzone tą samą trasą. Kabel do W 12A jest o 30 m dłuższy i ma długość około 80 m.
z błędami - Wz 12
MCD3055 / 45kW /500V
nr parametru
wartość
1
70
2
545
3
480
4
6
5
0
6
20
7
10
8
15
9
550
10
20
11
0
12
40
13
10
14
5
15
0
16
0
17
0
18
0
19
31
20
0
21
100
22
4
23
20
24
0
25
15
26
350
27
350
28
1
29
0
30
10
31
5
32
20
33
400
34
50
35
105
36
0
37
0
38
0
39
1
40
5
41
5
42
5
43
8
44
200
45
1-5
46
0
47
0
48
0
49
0
50
60
51
1
52
1
53
1
54
12
55
1
56
30
57
0
58
0
59
0
60
1
bez błędów - W 12A
MCD3075 / 75kW /500V
nr parametru
wartość
1
115
2
550
3
510
4
6
5
0
6
10
7
10
8
15
9
550
10
25
11
0
12
20
13
60
14
10
15
0
16
0
17
0
18
0
19
30
20
0
21
100
22
4
23
20
24
0
25
17
26
350
27
350
28
1
29
0
30
10
31
5
32
20
33
400
34
50
35
105
36
0
37
0
38
0
39
1
40
1
41
5
42
5
43
9
44
200
45
1-2
46
0
47
0
48
0
49
0
50
60
51
1
52
1
53
1
54
12
55
1
56
30
57
0
58
0
59
0
60
1